Co je Retail in Detail/Show Me the Money?

Náš retailový trh momentálně roste poměrně rychle, zejména díky explozi poptávkové strany. I tak stále často nejde o růst udržitelný a/nebo podložený žádoucí ziskovostí.

Trh je celkově nasycen a je velmi konkurenční, přesto na něm existuje řada zajímavých tržních mezer – občas i hodně velkých – ve kterých se skrývá potenciál ziskového růstu. A to i pro období, kdy mzdy přestanou bezhlavě růst a spotřebitelská poptávka se ochladí.

Zveme experty a top manažery, kteří mají vizi, jak na to, aby nám ukázali, kde se na našem retailovém trhu skrývají peníze. Soustředíme se na při tom zejména na práci se specifickými komunitami spotřebitelů.

Protože na trhu stále existují zajímavé příležitosti pro ziskový růst.
Pojďme se na ně společně podívat!

Její program přinese:


  • Renomované analytiky trhu, manažery a specialisty z obchodních i výrobních firem
  • Reprezentanty dodavatelů řešení podporujících úspěšné dobytí zatím nepokrytých tržních mezer
  • Případové studie s důrazem na inovativní přístupy k práci se specifickými komunitami spotřebitelů


Komu je akce určena?


  • Maloobchodníkům a obchodníkům v e-commerce
  • Jejich dodavatelům, tedy výrobcům a distributorům
  • Poskytovatelům služeb a technologií pro obchod
  • Výzkumníkům a v neposlední řadě také zástupcům médií


Typickými účastníky jsou:


Minulé ročníky

Úspěšné podnikání v maloobchodě je založeno na zvládnutí řady detailů, aneb „Retail is Detail“. Proto jsme uvedli na trh sérii specializovaných konferencí Retail in Detail, které obsahově navazují na výroční vrcholová setkání českého a středoevropského obchodu – Retail Summit, mají však komornější charakter, umožňující podrobně analyzovat a diskutovat žhavá témata a výzvy.

Retail in Detail se koná podle aktuální potřeby odvětví obchodu, zpravidla dvakrát až třikrát ročně. V minulosti se zabýval řadou žhavých témat, mj. efektivními promocemi, shopper marketingem, expanzí omnichannel přístupu, zvyšováním loajality v maloobchodě či nástupem e-commerce v prodeji potravin.


2017 - Retail in Detail / New Customer Journey

2017 - Retail in Detail / Effective Innovation

2016 - Retail in Detail / Omnichannel

2016 - Retail in Detail / Efficient Promotions

2015 - Retail in Detail / FMCG Online